B'log


B'log.jpg


Credit: Graphic from internet, Anonymous.

B'LOG - 2020
Hypothesis Testing
H. K. İlter

The null hypothesis [math]H_0[/math] is a claim about the value of a population parameter. The alternate hypothesis [math]H_1[/math] is a claim opposite to [math]H_0[/math].
science, stat

B'LOG - 2020
What is Tensor?
H. K. İlter

In simplifying terms, we can think of tensors as multidimensional arrays of numbers, as a generalization of scalars, vectors, and matrices.
science, ai

B'LOG - 2012
Anket Çalışmalarıyla Bilim Yapmak
H. K. İlter

Sanırım çoğumuz arada sırada posta kutumuza gelen anket mesajlarına rastladık. Genellikle “…bölümünde tez/bitirme projesi yazıyorum, ekteki anketi hazırladım, doldurursanız iyi olur…” ifadeleri içeren Internet üzerinden doldurabileceğiniz ve az vaktinizi alacağı da belirtilen çalışmalar.
science, in Turkish

B'LOG - 2003
Bilgi Üzerine Notlar
H. K. İlter

Canlıların, yaşamsal özelliklerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları enerjinin elde edilmesi, yaşam şekillerinden, birbirleri ile etkileşim şekillerine kadar bir çok önemli sistem modelini içinde barındırmaktadır.
science, in Turkish

B'LOG - 2010
Bilimsel Çalışmalar Nasıl Okunur?
H. K. İlter

Bilimsel çalışmaları okumak karmaşık bir işlemdir. En kötü yöntem ders kitabı okur gibi, literatürdeki etkisini görmeksizin ve herhangi bir kritik yapmaksızın okumaktır. Oysa çalışma, yapısını, çerçevesini ve özelliklerini belirlemek için taranarak okunmalıdır. Okurken yazarın belirtmeye çalıştığı ana noktalar aranmalı ve çeşitli sorular sorulmalıdır.
science, in Turkish

B'LOG - 2011
Bilgeliğe Giden Yol Mideden Geçer mi?
H. K. İlter

Bilgelik, insanoğlunun yüzyıllardır peşinde koştuğu bir bilgi düzeyi olarak algılanmış, farklı kültür ve bilim toplulukları tarafından değişik şekillerde zihinlerde canlandırılmıştır. Osmanlıca “Hikmet, Rüştü kiyâset, İlmü mârifet, Basiret, Akıl, İlim, Felsefe” İngilizce “Wisdom”, Fransızca “Sagesse”, Almanca “Weisheit” ve İtalyanca “Sagezza” olarak ifade edilen bilgelik, antiçağ Yunan felsefesi açısından “Akla uygun davranmak” olarak tanımlanmıştır.
science, philosophy of science, in Turkish

B'LOG - 2019
Veri Biliminde Türkçe’nin Kullanımı: Bir başlık incelemesi
H. K. İlter

Medium.com birçok alanda olduğu gibi veri bilimi alanında da ilgi gören bir platform. Bu platformdaki yazıları takip etmeye çalışıyor olabilirsiniz ama kullanılan dil ile ilgili yetersizlikler nedeniyle bunu başaramayabilirsiniz. Örneği, 28 Mayıs 2018’de yayınlanmış ve 853 okuyucunun beğenisini kazanmış bir yazının başlığına ilişkin olarak sunacağım.
science, critic, in Turkish

B'LOG - 2015-06-26
Weasel Program
H. K. İlter

Weasel program is a good point to start thinking about behavioural evolution of manufacturing companies. Let say, -hypothetically- we have a company which is producing some products with a set of tools (i.e. best practices). This toolset includes limited number of tools (say genomes) and called genetic combination.
evolutionary computation

B'LOG - 2019-10-04
A Brief Introduction to Swarm Intelligence
H. K. İlter

B'LOG - 2015
Bilişim Toplumuna Evrilmek Üzerine Düşünceler
H. K. İlter

Birçok kişinin günlük hayatında kullandığı gibi bir Bilgi Toplumu mevcut değil. Bunu basit olarak şöyle söyleyebilirim; nasıl Tarım Toplumu kullanılıyorsa saban toplumu yerine, Endüstri/Sanayi Toplumu, makine veya fabrika toplumu yerine, bilgi yerine bilişimin kullanılması uygundur. Bilişim Toplumudur bunun adı.

B'LOG - 2019-10-19
DOX Tools
H. K. İlter

The design of experiments (DOE, DOX, or experimental design) is the design of any task that aims to describe or explain the variation of information under conditions that are hypothesized to reflect the variation.

B'LOG - 2014-09-07
Gisting Day
H. K. İlter

Today is a Gist day for me. I was trying to embed my GitHub Gists in this website, and I did it. How?

B'LOG - 2008
Kuyruk Sistemi Çalışması
H. K. İlter

Bu proje çalışması derste üzerinde konuştuğumuz “Kuyruk Modelleri” ile ilgilidir. Bir işletmeci olarak incelediğiniz bir kuyruk sisteminin modellenmesini ve analizini içermektedir.

B'LOG - 2016-06-26
Monodisciplinary vs Pluridisciplinary Research
H. K. İlter

The history, science and politics of pluridisciplinary (often referred to as multidisciplinary or interdisciplinary) research have been the subject of academic debates and inquiry.

B'LOG - 2008
Monte Carlo Yöntemi
H. K. İlter

Monte Carlo yöntemi, tekrarlanan rassal değerlerden belirli sonuçlar çıkarabilmek için kullanılan sayısal bir yöntemdir, fiziksel ve matematiksel sistemlerin simülasyonu için kullanılmaktadır.References